Karel Nejedly - terapeut duse i tela

Vaše dopisy - Marcel - terapeut metody RUŠ, regresní terapeut

25. 2. 2011

Milá Evička, drahý Karle,

rád by som Vám poďakoval za príjemné týždne, ktoré som mal možnosť prežiť vo Vašej spoločnosti na výcviku metódy RUŠ. Celý výcvik bol pre mňa veľmi obohacujúci, ako po stránke teoretickej a praktickej, tak po stránke osobnostnej a profesnej. Páčila sa mi Vaša snaha o maximálne využitie času, ktorý sme mali k dispozícii a taktiež ochota podeliť sa s nami o všetky Vaše poznatky z tejto oblasti. Ako iste viete, venujem sa viacerým smerom a technikám, ktoré v rámci regresnej terapie existujú a som rád, že metódu RUŠ som mohol zaradiť medzi ne. Úspešne ju tak využívam vo svojej terapeutickej praxi a začlenil som ju aj medzi novodobé regresné techniky, o ktorých prednášam.

Prajem Vám príjemné dni,
Marcel Matisko
www.marcelmatisko.sk
Copyright © Karel Nejedlý.
Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.