Karel Nejedly - terapeut duse i tela

Vaše dopisy - Nikol

3. 8. 2008
Ahoj Kájo.
Půjdu rovnou k věci.
Chci tímto psaním Vesmíru, tobě i ostatním lidem, kteří mě provázeli na mé cestě s otevřeným srdcem a hlubokou upřimností, vyjádřit vděčnost za to, že mohu prožívat život tak, jak ho nyní prožívám, plný, štastný, pokorný, klidný, jednotný. Víš, potkali jsme se asi před 3 roky, já byla holka plná bloků, programů, bolesti, křivdy....hledala jsem a modlila se, aby mi Bůh poslal do cesty někoho, kdo by mě vyvedl z temnoty, z prožívané bolesti, někoho, kdo by mě pomohl otevřít oči a probudit mě ze spánku. Asi za půl roku jsi se objevil ty a s tebou manifestace Boha ve tvých seminářích, slovech, záměrech........Cítím, že mi nemusíš nyní promíjet moji upřímnost :-). Z počátku jsem měla k tobě různé výhrady a říkala si, jejda, kdo to je? Co je to za ufouna :-). Posléze se můj názor na tebe změnil s tím, co jsi říkal, jak jsi to dělal a co jsi cítil. Začala jsem poprvé v životě skrze tebe cítit přítomnost Boha. Byl jsi to ty, kdo mě k němu přivedl. Viděla a cítila jsem ho v tobě a to mi dávalo velkou sílu. Díky tobě jsem se chtěla změnit, uzdravit mysl, tělo, duši.... a šířit to dál. Samozřejmě to byl proces a nebyl hned. Hodně jsi mi pomohl v regresích ve vztahu k mému otci. Začala jsem cítit jinak... Myslela jsem si však, že to pročištěné, co mám, mě vydrží věčně a z toho jsem čerpala. Přirozeně to došlo tam, že už nebylo z čeho čerpat. Uvědomila jsem si skrze životní výzvy, které mě byly do života poslány, že je potřeba stále na sobě pracovat. Něco jako cibule, že nestačí odloupnout jen slupku, ale že se musí odloupnout slupka, další a další, až se dostaneme k tomu pravému jádru, které je trvalé.
Začala jsem tedy ty slupky sloupávat (začala jsem přijímat vše, co se mi děje). Díky tomu jsem pochopila, že je důležité prožít to, co cítíme, uchopit to a říct, co z toho cítíme, prožít si to, uchopit to a potom to přijmout. V závěsu šlo odpuštění a dále následovalo díky (vděk). Děly se vskutku zajímavé věci, taková transformace. Ego se bránilo, ale já to nevzdala. Začala jsem to žít. Přestala jsem mluvit o duchovnu a začala ho žít. Myslím, že pravé duchovno přichází až s praxí, až ho aplikujeme na životě, až ho žijeme v životě. Děkuji ti Kájo, začala jsem cítit obrovskou úlevu, pocit lehkosti a stěstí. Nechci tvrdit, že nemám v životě problémy, ale díky tomu, co vím a znám, je řeším s lehkostí a netrápí mě.
Za co ti to vlastně děkuji :-). Děkuji ti za to, že dnes mohu říct, věřím v Boha. Ne tak, že tím dávám najevo svoji intelektuální orientaci, ale tak, že vyjadřuji svoje nejniternější pocity a postoje k životu. Že víra v Boha znamená v mém životě, že dokážu říct otevřeně, ano já věřím v dobro, věřím v existenci Jedné síly působící ve Vesmíru, a že tato síla je dobrá, bezpodmínečná, absolutní láska. Děkuji ti za základ pod nohama a oporu v mém srdci. Nyní vnímám naše setkání jako obrovský proces. Díky tomu mohu žít a šířit lásku a světlo tam, kde je potřeba. Mohu šířit poslání, že duch je život, mysl stavitel a tělesné důsledkem. Jsi pro mě obrovskou motivací v mé práci, ať už v regresích, v seminářích, ale hlavně v lidském přístupu k člověku.
Začala jsem v seminářích používat poznání všeho, co mě život přinesl v posledních letech...a jsem šťastná, že mohu stát při tom, tak jako ty u mě, a ukázat někomu cestu dál.

Díky Kájo:-).

S láskou a pokorou Nicol

Nicol Kozakova, n_kozakova@centrum.cz
V praxi praktikuje v Brně, Boskovicích dětskou a konstituční homeopatii, autopatii, regresní psychoterapii, východní masážní terapie a lektorskou činnost po celé republice (kurzy masáží, kurzy homeopatie, autopatie, semináře seberealizace a semináře zaměřené na hojnost).

Copyright © Karel Nejedlý.
Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.