Karel Nejedly - terapeut duse i tela

30. 5. - 4. 6. 2013, Výuka metody RUŠ 1, Zvířetice

  • Práce se sebou
  • Naše pohledy
  • Práce ve dvojicích
  • Výuka
  • Asistenti
  • Momenty z kurzu
  • Copyright © Karel Nejedlý.
    Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.